Sat 03/30/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Peabody, Latitude Sports Club 3:00p 4:00p  U15 Boys - (7-8 Level) Skills    AS 
4:00p 5:00p  U9 Boys - (1-2 Level) Skills U13 Boys - (5-6 Level)   AS 
5:00p 6:00p  U11 Boys - BLUE (3-4 Level) Skills U11 Boys - WHITE (3-4 Level)   AS 
 Sun 03/31/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
South Boston, Saunders Stadium 1:00p 2:15p  Boston.56.Navy Game U13 Boys - (5-6 Level)   JG 
Waltham, Waltham HS (Yth) 10:30a 11:45a  Waltham.34.White Game U11 Boys - BLUE (3-4 Level)   JG 
12:00p 1:15p  Waltham.34.Blue Game U11 Boys - WHITE (3-4 Level)   JG 
4:30p 5:45p  Waltham.78.White Game U15 Boys - (7-8 Level)   JG